61 60%

Hikaru đã được bổ nhiệm vào vị trí quản lý mới cho một đối tác kinh doanh mới. Tuy nhiên, điều mà cô ấy phải đối mặt là sự thực khắc nghiệt. Những ngày tháng bị quấy rối tình dục tục tĩu bởi Chủ tịch của đối tác kinh doanh… Hikaru buộc phải tuân theo vì tình yêu dành cho công ty và đồng nghiệp của mình. …Và ngay cả vị cấp trên trực tiếp mà cô tin tưởng