10 47%

Người đàn ông trẻ đã lừa dối tôi vì tôi không đưa nhiều tiền. Makoto, một sinh viên đại học đã phát triển rất nhiều ý tưởng demo, quyết định làm việc tại Pinsaro với mục tiêu cải thiện kỹ năng học tập của mình. Makoto, người muốn trở thành số một trong đó, đã chỉ định anh trai mình làm đồng nghiệp và muỗi ở khắp nơi. Bên cạnh đó, bạn bè và thầy cô giáo của anh trai tôi cũng tổ chức và mục tiêu ở phía trên cùng của thế giới dâm đãng này.